Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EFFATHA" w Dębicy


„Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.”

(List do Efezjan 4:7,15, Biblia Tysiąclecia)
Ze Słowa powołania dla naszej wspólnoty

Spotykamy się w poniedziałki po mszy św. o godz.1800 w sali przy kościele Miłosierdzia Bożego.

Przyjdźcie, serdecznie Was zapraszamy.

Co to znaczy "Effatha"?                                        Aktualności

Refleksja z wiara.pl                                                    Śpiewajmy Panu :)

Ewangeliarz OP